Przejdź do treści
Parafia Skrzyszów
Skrzyszów nocą
św. Staniłsław - Ołtarz Główny
Chrzcielnica
Wnętrze kościoła dawniej
Przejdź do stopki

Grupa Wsparcia dla Rodziców Po Stracie

Grupa Wsparcia dla Rodziców Po Stracie

Treść

Fundacja Opes139 rozpoczyna nabór do kolejnej grupy wsparcia dla rodziców po
stracie


Spotkania są bezpłatne i odbywać się będą dwa razy w miesiącu. Zajęcia
prowadzić będzie psycholog i psychoterapeuta z Krakowa, mająca wieloletnie
doświadczenie w pracy z rodzicami po staracie. Zapisy: 510 620 392 lub na
stronie www.fundacjaopes139.pl <http://www.fundacjaopes139.pl>

Równocześnie Fundacja informuje, że 15 X  w Tarnowie odbędzie się pochówek dzieci
martwo urodzonych, pozostawionych w tarnowskich szpitalach.

Uroczystość rozpocznie Msza św o godz. 15.00 w kościele w Tarnowie
Mościcach, a bezpośrednio po niej uroczystości na mościckim cmentarzu. Tam
też odczytane zostaną imiona dzieci utraconych, które rodzice udostępnili
fundacji. Imiona dzieci można przesyłać przez:

*    stronę https://fundacjaopes139.pl/kontakt
*    meila pomoc@fundacjaopes.pl <mailto:pomoc@fundacjaopes.pl>
*    smsa na nr 510 570 182
*    Messengera
<https://www.facebook.com/Pomoc.po.poronieniu?__cft__%5b0%5d=AZU660jKECESfxo
sd6o-ma2VOTToC7uWaR-L502kdM2CCjYCDfchpcsAzHCA0dHyr4WrQv49pP3t4NJEXihwEwMPFQl
IPcv7NN8DMlgPIBnxuzoU0duFKyRlK5ib2jtak5yoGVmhUGWwa3J2JGRWe9lHG9mBYUEq1fy-v1x
4VMOJpT43aX3A3J1h5yZmnVOYCmM&__tn__=-%5dK-R>
https://www.facebook.com/Pomoc.po.poronieniu

258098