Przejdź do treści
Parafia Skrzyszów
Skrzyszów nocą
św. Staniłsław - Ołtarz Główny
Chrzcielnica
Wnętrze kościoła dawniej
Przejdź do stopki

PARAFIA

Treść

Parafia w Skrzyszowie powstała przed rokiem 1350. W 1542 r. biskup krakowski Piotr Gamrat zniósł tutejszą parafię a jej uposażenie przekazał kolegium wikariuszy kolegiaty tarnowskiej. Ponowne utworzenie parafii nastąpiło w 1726 r. Kościół zaś wzniesiony został w 1517 r. z fundacji Jana Amora Tarnowskiego, hetmana wielkiego koronnego i kasztelana krakowskiego, przez cieślę Jana z Czchowa o czym świadczy sygnatura na portalu. Świątynia była dwukrotnie rozbudowywana. W latach 1770-76 dobudowano zakrystię i kaplicę północną a w latach 1893-94 przedłużono nawę, wzniesiono kaplicę południową z kruchtą oraz wieżę.

Wojna go też nie osazczędziła 14 stycznia 1945 r. Niemcy uciekając niszczą 3 mosty a obok kościoła wysadzają stare lipy dla zatarasowania drogi. Wstrząs spowodowany wybuchem niszczy jeden z ołtarzy, witraże, wierzę i skarbiec. 22.I. rozpoczyna się nauka w szkołach 24.I.przemarsz Wojsk Polskich. Naprawia się uszkodzenia Kościoła spowodowane wybuchem. Dopiero w kwietniu 1956r. odbył się remont wieży, wzmocniono słupy podtrzymujące dzwonnicę , które uszkodził wybuch min w 1945r. Na wieżę wyciągnięto 3 dzwony które parafianie wykazując się odwagą i pomysłowością zakopali pod podłogą wierzy gdy w czasie okupacji Niemcy zażądali zdania pamiątkowych dzwonów. A dla zmylenia Niemców Franciszek Smoła zabrał z cmentarza dzwon cmentarny , pogrzebowy i sygnaturkę zawożąc do Tarnowa otrzymał dokument ich zdania.
 

220988