Przejdź do treści
Parafia Skrzyszów
Skrzyszów nocą
św. Staniłsław - Ołtarz Główny
Chrzcielnica
Wnętrze kościoła dawniej
Przejdź do stopki

Chrzest

Treść

Chrzest jest jednym z siedmiu sakramentów. Chrzest udzielony przez zanurzenie lub polanie wodą. Ochrzczony zyskuje odpuszczenie grzechu pierworodnego i wszystkich grzechów osobistych.  Podczas chrztu świętego Bóg obdarowuje życiem wiecznym, życiem dziecka Bożego.  Rodzice na początku liturgii chrztu proszą o to życie, czyli o to, co jest dla nich samych wartością, o to, co miłują.  Dlatego kreślą na czole znak krzyża, który oznacza przynależność do Chrystusa, wspominają swój chrzest, wyrzekają się grzechu i wyznają swoją wiarę oraz wyrażają wolę chrztu w wierze Kościoła.

Osoby, które mogą ochrzcić dziecko
Zwyczajnym szafarzem chrztu jest biskup i prezbiter (kapłan) oraz diakon. W razie konieczności (np. niebezpieczeństwo śmierci) może ochrzcić każda osoba, nawet nie ochrzczona, mająca wymaganą intencję. Wymagana intencja polega na tym, aby chcieć czynić to, co czyni Kościół, gdy chrzci i zastosować formułę chrzcielną ( ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego).

Chrzest zgłaszają osobiście rodzice dziecka w kancelarii parafialnej co najmniej dwa tygodnie wcześniej (przynajmniej jedno z rodziców musi wyrazić zgodę na chrzest)

Potrzebne dokumenty

 • Skrócony akt urodzenia dziecka z USC,
 • Świadectwo ślubu kościelnego rodziców (jeżeli ślub odbył się poza parafią),
 • Dane o rodzicach chrzestnych
  • imiona, nazwiska,
  • data i miejsce urodzenia,
  • adres zamieszkania,
  • wyznanie,
  • rodzice chrzestni dziecka mieszkający na terenie innych parafii potrzebują zaświadczenie, że są praktykującymi katolikami i mogą pełnić godność rodziców chrzestnych. Zaświadczenia te otrzymuje się w kancelarii parafialnej.
 • Jeżeli dziecko jest zamieszkałe w innej parafii rodzice dostarczają stosowną zgodę przeniesienia chrztu z parafii zamieszkania dziecka. Zaświadczenia te otrzymuje się w kancelarii parafialnej parafii odpowiadającej aktualnemu miejscu zamieszkania

Akcesoria potrzebne do chrztu

Dokumenty do chrztu to formalna podstawa, która pozwala na przyjęcie sakramentu, jednak oczywiście zgromadzenie potrzebnych zaświadczeń nie kończy etapu przygotowań do uroczystości. Niezbędne są dodatkowe, które pozwolą na pełne i zgodne z tradycją uczestnictwo w chrzcinach. Najważniejsze rzeczy, o które należy zadbać to:

 

 • Gromnica na chrzest – świeca, którą ojciec chrzestny odpala w trakcie trwania ceremonii,
 • Biała szata do chrztu – niezbędny element ceremonii. Zazwyczaj za zakup szaty odpowiada przyszła matka chrzestna. Jej rolą jest również przygotowanie szaty w trakcie uroczystości
220987