Przejdź do treści
Parafia Skrzyszów
Skrzyszów nocą
św. Staniłsław - Ołtarz Główny
Chrzcielnica
Wnętrze kościoła dawniej
Przejdź do stopki

Małżeństwo

Treść

Małżeństwo w kościele katolickim to związek kobiety i mężczyzny. Jest to sakrament nierozerwalny, dlatego podjęcie decyzji o jego zawarciu powinno być poprzedzone  naukami przedślubnymi i przede wszystkim przemyślaną decyzją. Symbolem zawarcia związku małżeńskiego są obrączki, które podczas ceremonii zaślubin umieszczane są na specjalnej tacce.

Ślub mogą zawrzeć:
  1. Osoby pełnoletnie.
  2. Osoby niebędące w związku małżeńskim.
  3. Osoby niebędące ze sobą spokrewnione w linii prostej i niebędące rodzeństwem.
  4. Osoby niebędące ze sobą spowinowacone w linii prostej.

Dokumenty potrzebne do ślubu:

  1. Nauki przedmałżeńskie.
  2. Zaświadczenie z poradni życia rodzinnego.
  3. Aktualne zaświadczenie z USC.
  4. Akt chrztu oraz akt bierzmowania.
  5. Świadectwo uczęszczania na katechezę (jeśli jest wymagane).
  6. Licencje (jeśli wybraliście na miejsce swojego ślubu kościół poza miejscem zamieszkania).

 

220988