Przejdź do treści
Parafia Skrzyszów
Skrzyszów nocą
św. Staniłsław - Ołtarz Główny
Chrzcielnica
Wnętrze kościoła dawniej
Przejdź do stopki

Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie

Treść

Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie zaprasza na 5 letnie studia magisterskie z teologii. Studia te, przeznaczone  dla osób świeckich i zakonnych, służą nie tylko pogłębieniu wiary i chrześcijańskiej formacji, lecz także przygotowują do nauczania religii w szkole podstawowej i średniej. Nasza Uczelnia, daje solidną katolicką formację intelektualną, a zarazem promuje nauczanie św. Jana Pawła II.
    
Od 8 października 2022 r. poszerzamy na Wydziale ofertę edukacyjną. Rozpoczną się 2 letnie Podyplomowe Studia Teologiczno-Katechetyczne dla Nauczycieli.Studia te przeznaczone są dla czynnych zawodowo nauczycieli. Muszą oni posiadać przygotowanie pedagogiczne.
Absolwent takich studiów otrzymuje po 2 latach kompetencje i umiejętności potrzebne do nauczania przedmiotureligia w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.
Ze względu na otwierające się miejsca pracy dla katechetów tym bardziej zachęcamy do podjęcia studiów na tarnowskim Wydziale.

Szczegółowe informacje:
- na stronie: wt-tarnow.upjp2.edu.pl
-w sekretariacie (tel.14/ 622-33-31;email: wteol@diecezja.tarnow.pl; wt-tarnow@upjp2.edu.pl)

Filmo Wydziale na YouTubeX: https://youtu.be/oz-hfeWB7yk

Zdjęcia

258098