Przejdź do treści
Parafia Skrzyszów
Skrzyszów nocą
św. Staniłsław - Ołtarz Główny
Chrzcielnica
Wnętrze kościoła dawniej
Przejdź do stopki

Odpusty za zmarłych

Odpusty za zmarłych

Treść

ODPUSTY ZA ZMARŁYCH

W pierwszym tygodniu listopada można zyskiwać odpusty zupełne, które można ofiarować jedynie za dusze w czyśćcu cierpiące (czyli za zmarłych). Aby w ten sposób pomóc duszom czyśćcowym, przede wszystkim trzeba chcieć taki odpust zyskać i wykluczyć jakiekolwiek przywiązanie do grzechu, nawet lekkiego (czyli obiecać sobie silne dążenie do świętości poprzez walkę z grzechami).

Odpusty, jakie można zyskać w najbliższych dniach, są następujące:

  1. Jeden odpust w Dzień Zaduszny (czyli od południa 1 listopada aż do północy 2 listopada) za pobożne nawiedzenie kościoła lub kaplicy i odmówienie tam modlitwy Ojcze nasz i Wierzę. Trzeba spełnić także zwyczajne warunki zyskania odpustu (stan łaski, wyzbycie się przywiązania do grzechu, Komunia Święta, dowolna modlitwa w intencjach papieża).
  2. Codziennie od 1 do 8 listopada za pobożne nawiedzenie cmentarza i odmówienie tam jakiejkolwiek modlitwy za zmarłych (modlitwa ta może być również myślna). Trzeba również wypełnić zwyczajne warunki zyskania odpustu.

Trzy zwyczajne warunki zyskania odpustu to:

  1. Spowiedź sakramentalna;
  2. Komunią św.;
  3. Modlitwa w intencjach Ojca Świętego (np. Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo lub inna modlitwa).

Te trzy warunki mogą być wypełnione na wiele dni przed 1 listopada lub po 8 listopada, choć, jeżeli nie ma przeszkód, to wypada, aby Komunia i modlitwa w intencjach Ojca Świętego były odprawione w dzień nawiedzenia cmentarza lub kościoła (kaplicy).

Codziennie można zatem zyskać tylko jeden odpust zupełny (jedna Komunia święta plus modlitwa w intencjach oraz wykonanie czynu odpustowego).

Ponadto Kościół udziela odpustu cząstkowego, który można zyskać każdego dnia w ciągu roku (nawet wiele razy dziennie) i ofiarować za dusze w czyśćcu.

Czyny pobożne obdarzone takim odpustem to:

  1. Nawiedzenie cmentarz i tam modlitwa za zmarłych;
  2. Pobożne odmówienie zatwierdzonych modlitw za zmarłych, a są to Jutrznia lub Nieszpory z brewiarzowego Oficjum za zmarłych oraz dwie krótkie modlitwy Wieczny odpoczynek i Dobry Jezu.

Do zyskania odpustu cząstkowego nie jest wymagana Komunia św. ani spowiedź sakramentalna, ani modlitwa w intencjach Ojca Świętego; wystarczy wykonanie dzieła i przynajmniej skrucha serca. Dlatego warto zachęcać wiernych do odwiedzania cmentarza i do modlitwy za zmarłych przez cały rok oraz przy okazji listopadowej modlitwy różańcowej za zmarłych uczyć prawnie zatwierdzonych formuł modlitwy za zmarłych:

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie,
a światłość wiekuista niechaj im świeci.
Niech odpoczywają w pokoju.

oraz

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie.
Światłość wieczna niech im świeci,
gdzie królują wszyscy święci.
Gdzie królują z Tobą, Panie, aż na wieki wieków. Amen.

258097